Nusipirkę netinkamos kokybės prekę, Jūs turite teisę grąžinti prekę per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro
įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Grąžinama prekė privalo būti pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, nenaudota, nepažeista originali pakuotė. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, pažeista originali pakuotė, netvarkinga ir netinkamai supakuota, pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę pirkėjo sumokėtų pinigų.

Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šių taisyklių, pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami per 2-7 darbo dienas nuo prekių pristatymo pardavėjui dienos.

Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, įsipareigojame pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekes sumokėtus pinigus. Prekių grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui.